Nandritra iny diany tany Genève iny dia nihaona ihany koa tamin’ny chancelière Allemande Angela MERKEL ny filohan’ny repoblika Andry RAJOELINA. Sehatr’asa maro no niarahan’izy ireo nidinika tamin’izany toa ny angovo, ny tontolo iainana ary ny fampianarana.

Noho ny fanasan’ny chancelière Angela MERKEL dia handefa tsy ho ela delegasionina avy amina ministera hihazo an’ny  Allemagne ny filoha Andry RAJOELINA. Tetik’asa matotra sy maharitra no hiarahan’ny firenena roa tonta miasa ho fanamafisana ny fifandraisana.