Politique

Première session de la Commission mixte Madagascar – France

sur la question des îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa

et Bassas da India

Palais d’Andafiavaratra, Antananarivo, Madagascar

  • Novembre 2019
  • La première session de la Commission mixte Madagascar-France sur la question des Îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India s'est tenue au Palais

d’Andafiavaratra, Antananarivo, Madagascar, le 18 novembre 2019.

Dans le cadre de la redynamisation des relations diplomatiques entre Madagascar et l’Union des Comores, en vue de rattraper les retards de développement, le procès verbal de la première session de la Commission mixte, matérialisant la volonté des deux pays d’aller vers la formalisation des liens existants a été signé à Moroni ce jour.

 

 Governoram-paritra miisa 11 amin’ny 23 no notendrena nandritra ny filan-kevitry ny minisitra, ny 25 septambra 2019.

 Ireo governoram-paritra vao notendrena ireo no hiandraikitra ny fampandrosoana isam-paritra araka ny lalàna manan-kery eto Madagasikara amin’ny alalan’ny fanomanana sy fanolorana drafi-pampandrosoana isam-paritra izay hampidirina ao anatin'ny drafitry ny fampiasambolam-panjakana na ny PIP.

 

Masoivoho malagasy miisa efatra no voatendrin'ny filan-kevitry ny minisitra omaly hiasa any ivelany. Masoivoho izay tena hiasa ho an'ny tombotsoam-pirenena sy hisolo tena marina ny firenena Malagasy any amin'ireo firenena hiasany. Efa notsindrian'ny filohan'ny Repoblika ihany fa tsy maintsy ampiharina ny pôlitikam-pitsitsiana ho an'ireo olom-panjakana rehetra ka tafiditra ao anatin'izany ny karama sy vola hampiodinana ireo masoivoho malagasy ireo.

Hitondra ny laharana fahefatra i Naina ANDRIANTSITOHAINA, kandidà natolotry ny vovonana IRK ho an’Antananarivo renivohitra amin’ny fifidianana ben’ny tanàna araka ny antsapaka natao ny 23 septambra tetsy amin’ny OVEC Nanisana.

 

Toa izao manaraka izao ny vokatry ny antsapaka amin’ny laharana bileta tokana natao tetsy amin’ny OVEC Nanisana amin’ny fifidianana ben’ny tanàna eto Antananarivo Renivohitra.

Laharana bileta tokana : Fifidianana ben’ny tanàna (27 Novambra 2019)

Andriamatoa Naina Andriantsitohaina, ministry ny raharaham-bahiny teo aloha, mpandraharaha malagasy no kandida ho ben’ny tanana an’Antananarivo natolotrin’ny vovonana IRK eto an-drenivohitra.

Androany tolakandro no nanao fanambarana tamin’ny fomba ofisialy ny filatsahana ho fidiana ho ben’ny tanana Atoa Naina Andriantsitohaina teo amin’ny PKO Soarano. Olom-baovao, tsy mpanao politika, mpandraharaha, vonona ny hitondra ny fampandrosoana ho an’ny tanan’Antananarivo izy, raha zoina ny lahateniny. Ny fiovan’ny tanana an’Antananarivo Renivohitr’i Madagasikara no tanjony. Zanak’Antananarivo ihany no nalatsakin’ny vovonana IRK ho kandidany eto an-drenivohitra. Naina Andriantsitohaina, fantatrin’ny maro amin’ny maha mpandraharaha azy ary nitondra ny ministeran’ny raharaham-bahiny nandritrin’ny valo volana. Androany, nanao fanambarana izy fa hilatsaka ho kandida ho ben’ny tanana ny renivohitr’I Madagasikara. Ambetitenin’ity mpandraharaha Malagasy ity fa manana adidy amin’ny fanarenana an’Antananarivo izy. Manana andraikitra, ahatonga an’Antananarivo ho maha-te honina sy mampirehareha, raha ny fanambarany hatrany. Nanao velirano ho an’ny vahoaka izy androany noho izany. Tao aorinan’ny fanambarana tety amin’ny PKO Soarano, nihazo avy hatrany ny OVEC Nanisana ny kandida Naina Andriantsitohaina hametraka ny antotan-taratasy filatsahany ho fidiana ho ben’ny tananan’Antananarivo.

Naté RAKOTOMAVO