Politique

Napetraka sy nampahafantarina ireo minisitra vao nandray ny asany  ihany koa ny Politika ankapoben’ny fitondram-panjakana sy ny fomba fiasa eo anivon’ny governemanta izay nanamafisan’ny Filoham-pirenena ny tanjona napetrany ao anaty IEM.

 

 Taorian’ny fanendrena ireo minisitra ao amin’ny governemanta, niatrika ny filan-kevitry ny minisitra voalohany izy ireo.

Nametrapetraka ny dinidinika sy ny fandaharanasa rehetra andrasana

amin’ireo minisitra rehetra ny Filoham-pirenena sy ny Praiminisitra.

 NY FILOHAN'NY REPOBLIKA,

- Araka ny Lalam-panorenana;

- Araka ny didim-panjakana laharana fahasivy ambin'ny folo sy roa arivo tsipika efatra

ambin'ny folo aotra fito, tamin'ny sivy ambin'ny folo jolay, taona sivy ambin'ny folo sy

roa arivo, anendrena ny Praiminisitra, Lehiben'ny Governemanta;

- Araka ny tolo-kevitry ny Praiminisitra, Lehiben'ny Governemanta,

 Tsy hiandry ela ary tsy asiana andrasoandraso ny hanarenana ny renivohitra satria taratr'i Madagasikara i Antananarivo amin'ny maha renivohitra azy hoy ny ben'ny tanana vaovao Naina Andriantsitohaina

 

Fampandrosoana aingam-pandeha mifototra amin’ny fitsinjovana ireo tena marefo sy madinika : toa izany ny endriky ny politika entina hitantanana ny tanan’Antananarivo manomboka izao hoy ny ben’ny tanàna Naina Andriantsitohaina nandritra ny lanonana fametrahana azy tamin’ny fomba ofisialy, ny 16 janoary 2020.

 Tomponandraikim-panjakana ambony manodidina ny 1500 no horaisina mba hifanome tanana hitondra ny firenena amin’ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy.

 Tsy vita irery ny fampandrosoana, ary ny fiaraha-mientana no ahafahana mampandroso hoy ny filohan’ny Repoblika ombieny ombieny. Taonan’ny fanatanterahana ireo velirano ny taona 2020 ka tompon’andraikim-panjakana ambony 1500 no ho raisina. Raha ny fanazavan’ny  Talen’ny Kabinetran’ny Fiadidiana ny Repoblika, Lova Hasinirina Ranoromaro,

 I Naina Andriantsitohaina izay natolotrin’ny vovonana IRK no ho ben’ny tanana an’Antananarivo mandririn’ny 4 taona, arakin’ny valin’ny fifidianana ben’ny tanana nambaran’ny fitsarana misahana ny ady amin’ny fanjakana teny Anosy ny 10 janoary 2020. Mpanolontsaina miisa 25 ihany koa no azon’ny vovonana IRK amin’ireo 55 mpikambana ao amin’ny filan-kevitrin’ny tanana.