Tsy diso fanantenana mihitsy aho isaky ny mandalo eto Mahajanga. Efa tsapako sy fantatro loatra ny fitiavanareo ahy. Ho valim-pitia ho anareo hanangana orinasa manamboatra simenitra aho eto an-toerana. Hanampy ny tanora tsy an’asa aho, hitsinjo ny vehivavy, ny malagasy rehetra.
Androany, voaporofo hatrany fa mifankatia isika.

IZAHO SY IANAO, ISIKA HANAVOTRA AN’I MADAGASIKARA.